KE/016/242-20/2019

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/242-20/2019. számú, Idősekért Egyesület-Alkony Otthon fenntartásában működő időskorúak gondozóháza szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
KE/016/242-20/2019. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/242-20/2019. számú, Idősekért Egyesület-Alkony Otthon  fenntartásában működő időskorúak gondozóháza szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

  Idősekért Egyesület-Alkony Otthon

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  2800 Tatabánya, Népház u. 13.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 időskorúak gondozóháza

Letöltés

Közzététel napja

 2019.09.02.

Eltávolítás napja

 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.

 28 megtekintés