KE/016/140-30/2020

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/140-30/2020. számú, Pápa Gáborné fenntartásában működő idősek ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
KE/016/140-30/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/140-30/2020. számú, Pápa Gáborné  fenntartásában működő idősek ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

  Pápa Gáborné

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  2521 Csolnok, Leányvári u. 38.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 Idősek ellátása

Letöltés

Közzététel napja

 2020.11.16.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 19 megtekintés