Pályázati felhívások és útmutatók kábítószerügyi pályázatokhoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot hirdet kábítószer-üggyel kapcsolatos témakörökben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot hirdet Kábítószer-prevenciós programok támogatására (KAB-ME-16-A/B/C), Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására (KAB-KEF-16A/B), Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-16/A/B), Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására (KAB-KT-16) és Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak (KAB-AL-16) támogatására, az alábbiak szerint.

Kábítószer-prevenciós programok támogatására – KAB-ME-16-A/B/C

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, melyek illeszkednek a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében különböző színtereken (pl. iskola) univerzális, célzott és javallott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség, a szerhasználat súlyosságát tekintve kiemelten veszélyeztetett területeken.

Keretösszeg: 150 000 000 Ft

Pályázati felhívás KAB-ME-16-A/B/C
Pályázati útmutató KAB-ME-16-A/B/C

   

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására – KAB-KEF-16-A/B

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

Keretösszeg: 55 000 000 Ft

Pályázati felhívás KAB-KEF-16-A/B
Pályázati útmutató KAB-KEF-16-A/B

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására – KAB-FF-16/A/B

A pályázat célja a szenvedélybetegek kezelés-ellátásának területén megvalósuló fejlesztések támogatása. A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség.  A támogatás kiterjed a kezelés-ellátásba kerülést elősegítő beavatkozások fejlesztésére, az ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok támogatására, valamint a speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok megvalósítására. A pályázat keretében lehetőség van olyan szolgáltatók támogatására is, akik vállalják a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek nyílt munkaerőpiacon való sikeres részvételét támogató, munkaerő-piaci pozíciót javító készségek, képességek fejlesztését célzó programok megvalósítását.

Keretösszeg: 125 000 000 Ft

Pályázati felhívás KAB-FF-16-A/B
Pályázati útmutató KAB-FF-16-A/B

Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására KAB-KT-16

A pályázat célja olyan kutatások támogatása, amelyek a szakmapolitikai döntések, valamint a drogprobléma kezelésére irányuló beavatkozások tudományos megalapozását szolgálják, különös tekintettel az új pszichoaktív anyagok széleskörű megjelenésére.

Keretösszeg: 50 000 000 Ft

Pályázati felhívás KAB-KT-16
Pályázati útmutató KAB-KT-16

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatására – KAB-AL-16

A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztése. A pályázat keretében a szakmai feltételek javítására (fejlesztéssel, bővítéssel, átalakítással összefüggésben felmerülő költségek fedezetére, berendezési tárgyak, bútorok, számítógép, telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása, felhalmozási költségekre, felújításhoz, állagmegóváshoz szükséges költségekre), szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió) illetve a hiányzó szakember adott időszakra szóló költségeinek fedezetére van lehetőség.

Keretösszeg: 110 000 000 Ft

Pályázati felhívás KAB-AL-16
Pályázati útmutató KAB-AL-16

A pályázatok támogatására összesen rendelkezésre álló keretösszeg 490 000 000 Ft, a pályázati felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. szeptember 01. – 2017. június 30.

A pályázatokat elektronikus úton, az NRSZH http://kab.nrszh.hu/ címen elérhető pályázatkezelő rendszerén keresztül kell benyújtani, melybe az adatokat 2016. szeptember 25-ig (23:59 percig) lehet rögzíteni. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a beadási határidő napján 23.59 óráig a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A regisztráció a pályázatkezelő rendszerbe való belépést követően a „Regisztráció indítása” feliratra kattintást követően indítható el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a http://kab.nrszh.hu/ oldalon elérhető Pályázatkezelő Rendszer jelenleg feltöltés alatt áll, a pályázatok felrögzítése a későbbiek folyamán válik lehetővé. A Pályázatkezelő Rendszer elérhetőségéről a későbbiek folyamán a Hivatal honlapján tájékoztató kerül közzétételre, ezért kérem, hogy a pályázatok benyújtására nyitva álló időszak alatt fokozottabban figyelje Honlapunkat.

Pályázati kiírások és útmutatók elérhetők az alábbi hivatkozásokról is:

 

 636 megtekintés