Jogszabály

Jogszabály

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

A 2021. 01. 21. naptól hatályos jogszabály elérhetősége:

https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48153.419170

 964 megtekintés