Jogszabály

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
A hatályos jogszabály elérhetősége: https://njt.hu

 1,295 megtekintés