HB/08-SZGY/00044-10/2017

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00044-10/2017. számú, Csorba Istvánné fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/00044-10/2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  HB/08-SZGY/00044-10/2017. számú, Csorba Istvánné fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Csorba Istvánné

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe   4033 Debrecen, Juhász Géza u. 8.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése   bentlakásos intézményi ellátás
Letöltés

Közzététel napja

 2017.március 27.

Eltávolítás napja

 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.

 59 megtekintés