fog-rehab továbbképzés

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Mmr) 19. § (6) pontja szerint „a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az NSZI látja el, ennek keretében a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási […], innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységet is végez.”

Az Mmr 1. § (7) pontja szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a Kormány

a) a rehabilitációs orvosszakértők továbbképzésével és

b) a foglalkozási rehabilitációs szakértők továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.), illetve a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet határozza meg milyen szakképesítéssel, illetve szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a rehabilitációs orvosszakértői tevékenységet, illetve a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységet végzőknek.

E rendelet alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hivatal) a rehabilitációs orvosszakértői tevékenységre jogosult személyekről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységre jogosult személyekről is nyilvántartást vezet, melyet honlapján közzétesz. https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/06/Foglalkozasi-Rehabilitacios-Szakertoi-Nevjegyzek-2021.06.03..pdf

E rendelet 6. § (1) alapján a rehabilitációs orvosszakértő köteles a Hivatal által szervezett 20 óra időtartamú, írásbeli vizsgával záruló továbbképzésen részt venni és a vizsgakövetelményeket teljesíteni. Hasonlóképp, a rendelet 13. § (1) szerint a foglalkozási rehabilitációs szakértő köteles legalább 25 óra időtartamú, a foglalkozási szakértők képzése érdekében a Hivatal által szervezett továbbképzésen részt venni.

2022.

 392 megtekintés