Tájékoztató akkreditált szolgáltatók részére

 2017. január 1. napjától a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Mmr.) 19. § (6) bekezdés alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait az Mmr. 10. fejezete szabályozza. 2017. január 1-jétől az szolgáltatói akkreditáció iránti kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala számára kell benyújtani.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

A Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztályának elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly

 

 40 megtekintés