Figyelem az emberkereskedelem áldozataira

Az emberkereskedelem a létező egyik legsúlyosabb bűncselekmény, az emberi jogok és az emberi méltóság kirívó megsértése. Az emberkereskedők haszonszerzési céllal más személyeket használnak ki például a prostitúcióban, gyárakban, a mezőgazdaságban – bel- és külföldön egyaránt. A jelenség különböző mértékben, de a világ minden országát érinti. Egy tavalyi jelentés szerint világszinten 50 millió áldozata lehet az emberkereskedelemnek, de még Magyarországon is több tízezerre becsülik az áldozatok számát.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem az Európai Unióban tagállami hatáskörébe tartozik, ugyanakkor az EU központi szinten is igyekszik egyre határozottabban fellépni. Ennek elsődleges kerete a 2021–2025 közötti időszakra szóló uniós stratégia, valamint az összehangolt rendőri akciók és az emberkereskedelem elleni programokhoz biztosított jelentős pénzügyi támogatás.

A Magyar Kormány – összhangban az uniós elvárásokkal – saját nemzeti stratégiát fogadott el a 2020–2023 közötti időszakra, melynek végrehajtását két évre szóló intézkedési tervek segítik. A 2022–2023. évi intézkedési tervet elfogadó 1228/2022. Korm. határozat II.2.2. pontja a szociális szolgáltatást biztosítók, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást és gyermekek átmeneti gondozását működtető intézmények áldozatazonosításra való felkészítéséről rendelkezett.

Erre tekintettel az EFOP 1.9.4.-VEKOP-16-2016-0001 „A szociális ágazati módszertani és információs rendszereinek megújítás” c. kiemelt projekt keretében 5 helyszínen egy napos szakmai tanácskozásra, 2 helyszínen pedig három napos képzésre fog sor kerülni. A konferenciákon a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók megismerhetik az áldozattá válás folyamatát és a segítségnyújtás lehetőségeit, míg az intenzív képzéseken a jelentkezők a már meglévő tudásukra épülő átfogó felkészítést kaphatnak, ami által a területen lévő többi személyes gondoskodást nyújtó szakembert is támogatni tudják. A cél kettős: a kizsákmányolás jeleinek korai felismerése és a túlélők szakszerű segítése az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a témában az alábbi két linken található szakmai anyagokat:

Emberkereskedelem elleni küzdelem kormányzati honlapja

https://emberkereskedelem.kormany.hu/szakirodalom

“Tegyük láthatóvá az emberkereskedelmet!” szakmai ajánlás elméleti és gyakorlati segédanyag és szakmai ajánlás az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársainak

https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2022/12/Tegyuk-lathatova-az-emberkereskedelmet_Szakmai-ajanlas.pdf

 650 megtekintés