Felülvizsgálat

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban Mmtv) 19. § (1) pontja alapján a komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozóan a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatot végez:

  • az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban,
  • az ellátott kérelmére,
  • a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelen állapot esetén,
  • olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén, amely valószínűsíti, hogy a korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény nem áll fent (rendkívüli felülvizsgálat), vagy
  • célzott vizsgálatok elrendelése esetén.

Az Mmtv. 19. § (2) és (3) pontjai szerint ha a felülvizsgálat során a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy állapotváltozás történt (azaz a minősítési kategória eltér a felülvizsgálatot megelőzően megállapított minősítési kategóriától), az ellátást az új minősítési kategória figyelembevételével állapítják meg. Ha a megállapított ellátás összege csökken, azt a döntést követő második hónap első napjától vezetik be. Ha azt állapítják meg, hogy állapotváltozás nem következett be, a korábbi ellátást kell továbbfolyósítani.

 813 megtekintés