Falu- és tanyagondnoki képzés

Frissítve: 2021.04.28.

Falu- és tanyagondnoki képzés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdés alapján falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

A 170 órás (52 óra elmélet, 118 óra gyakorlat) tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik.

Információ:

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet – Képzési Igazgatóság – Képzésszervezési Iroda
Ügyintéző: Bartus István
Telefonszám: +36 70 505 6184
E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu

Kapcsolódó anyagok:

Közlemény – Falu – és tanyagondnoki képzés
Az EFOP-3.8.2-16 Szociális humán erőforrás fejlesztése c. projekt keretében megvalósuló pilot képzések lebonyolítása esetén 2020. december 31-ig beérkezett jelentkezők részére, az alábbi oktatási program vonatkozik: Oktatási program
2021. január 01-je után érkezett jelentkezések esetén 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 2/A §. (2) bekezdés alapján a megyei önkormányzat végzi a képzés lebonyolítását, az alábbi képzési program alapján: Oktatási program
Jelentkezési lap – szociális szolgáltatást végzők képzéseire
Igazolás
Tanúsítvány
Falu- és tanyagondnoki képzés
Falu- és tanyagondnok záróvizsga értékelési szempontrendszer

 222 megtekintés