Demencia tanácsadó pilot

Az EFOP-1.9.4.-VEKOP-16-2016-00001 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek a megújítása” c. kiemelt projekt keretében megvalósuló „Módszertani támogatás és segítségnyújtás a demencia kórképben szenvedő és idősek nappali ellátásában vagy idősek ápoló-gondozó otthonában ellátásban részesülő személyek ellátását végzők, illetve a hozzátartozók részére egyéni, csoportos, közösségi színtereken, különböző helyszíneken” c. alprogram egyik vállalt feladata, hogy segítséget, támogatást nyújtson demenciával élő személyt segítő formális és informális szereplőknek.

E cél megvalósítása érdekében egy ágazatközi munkacsoport került létrehozásra, amiben a demens ellátást biztosító szociális alap- és szakosított ellátások munkatársai, másrészt a társágazatok (egészségügy, oktatás, rendőrség stb.) képviselői vettek részt. Az így létrejött ágazatközi munkacsoport feladata volt, hogy dolgozzon ki egy modellt, melynek célja, az informális gondozók támogatása, a demenciával kapcsolatos ismeretek bővítése volt. A modellprogram tervezése során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a szociális ágazaton túl a demenciával élő személlyel vagy az őt gondozó hozzátartozóval kapcsolatba kerülő szervezetekkel innovatív párbeszéd és együttműködés alakuljon ki.

A munkacsoport által kidolgozott modell a projekt keretei között, pilot program keretében került megvalósításra. Az modellezés során 8 településen, összesen 8 (egészségügyi vagy szociális) szolgáltató bevonásával valósult meg az újonnan kialakított segítő tevékenység. A pilot program helyszínéül szolgáló intézményekben kialakításra került a demencia tanácsadó munkakör. A demencia tanácsadó szakmai tevékenységét tekintve lakossági tájékoztató, szervezetközi koordinációt végző és ellátást segítő szakemberként a meglévő, humán ellátórendszerbe épülve egyfajta koordinátor szerepet töltött be a hozzáforduló (beteg) és családtagjai (hozzátartozói), valamint az ellátó szervezetek/intézmények és a hozzáforduló problémájaként megfogalmazott eset megoldásában érintett szakemberek között. A tapasztalatok szerint szerepe fontos előrelépés az időskorúak méltóságának megőrzésében és a mindennapi gondozási feladatokat végzők munkájának megkönnyítésében, a társadalom és a fiatalok érzékenyítésében. A modellezés időtartama 6 hónap volt, amelynek tapasztalataira építve tökéletesíti a munkacsoport a kidolgozott modellt.

 1,182 megtekintés