CS/C01/00029-25/2020.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/C01/00029-25/2020. számú, Baks Községi Önkormányzat fenntartásában működő időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
CS/C01/00029-25/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/C01/00029-25/2020. számú, Baks Községi Önkormányzat fenntartásában működő időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
A fenntartó neve  Baks Községi Önkormányzat
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 6768 Baks, Fő u. 114.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 időskorúak nappali ellátása

Letöltés
Közzététel napja  2020.06.12.
Eltávolítás napja  A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 26 megtekintés