BKC/001/1811-9/2015.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/1811-9/2015. számú, Kajóné Ubornyák Erika által működtetett idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/1811-9/2015. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, BKC/001/1811-9/2015. számú, Kajóné Ubornyák Erika által működtetett idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
A szolgáltatást nyújtó neve Kajóné Ubornyák Erika
A szolgáltatás nyújtásának helye 6050 Lajosmizse, Bartók Béla utca 52/a.
Letöltés
Közzététel napja 2016. január 20.
Eltávolítás napja A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul

 23 megtekintés