BK_SZGYO_156_2019

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/156/2019.számú, Gulyás Zoltánné és Pánczél Andrea fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BK/SZGYO/156/2019. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BK/SZGYO/156/2019. számú, Gulyás Zoltánné és Pánczél Andrea  fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Gulyás Zoltánné és Pánczél Andrea

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  6044 Kecskemét, Helikon u. 17.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2019.05.20.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével..

 42 megtekintés