BK/SZGYO/01221-2/2018

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/01221-2/2018.számú, Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő idősek nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BK/SZGYO/01221-2/2018. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BK/SZGYO/01221-2/2018. számú, Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás  fenntartásában működő idősek nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  6114 Bugac, Béke u. 4.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek nappali ellátása
Letöltés

Közzététel napja

 2019.01.15.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével..

 24 megtekintés