BK/SZGYO/00503-3/2020

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/00503-3/2020. számú, Mélykút Város Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BK/SZGYO/00503-3/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BK/SZGYO/00503-3/2020. számú, Mélykút Város Önkormányzat  fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

 Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 A fenntartó neve

 Mélykút Város Önkormányzat

 A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 6449 Mélykút Hunyadi utca 31.

 A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

 Letöltés

 Közzététel napja

 2020.06.23.

 Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével..

 
 
 

 27 megtekintés