BAC/13/1946-2/2016

A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/1946-2/2016. számú, "Fogadj El" Alapítvány fenntartásában működő Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatónál nyújtott fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/1946-2/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/1946-2/2016. számú, “Fogadj El” Alapítvány fenntartásában működő Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatónál nyújtott fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Baranya Megyei Kormányhivatal
Fenntartó neve “Fogadj El” Alapítvány
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Fogyatékosok Napközi Otthona

7753 Szajk, Petőfi u. 47.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezés fogyatékos személyek nappali ellátása
Letöltés
Közzététel napja 2016. december 22.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 18 megtekintés