A honlap jelen alpontjában hivatkozott források jegyzéke

Kiadványok

BFKH honlapján: Mi mennyi 2021-ben?

https://www.kormanyhivatal.hu/download/4/31/c6000/Mennyi%20is%202021-ben.pdf

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala: A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRTŐI FŐOSZTÁLY FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE.

https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/92/24000/A%20Rehabilit%C3%A1ci%C3%B3s%20Ell%C3%A1t%C3%A1si%20%C3%A9s%20Szak%C3%A9rt%C5%91i%20F%C5%91oszt%C3%A1ly%20feladat%20%C3%A9s%20hat%C3%A1sk%C3%B6re.pdf

EMMI – Központi Ügyfélszolgálati Iroda: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai. 2021.

https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/megvaltozott/megvaltozo-210212

MÁK honlapja: Tájékoztató a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/aktualit%C3%A1sok/2455-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-nyugell%C3%A1t%C3%A1sok-%C3%A9s-egyes-m%C3%A1s-ell%C3%A1t%C3%A1sok-2022-janu%C3%A1r-havi-emel%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.html

NAV: A szociális hozzájárulási adó 2021.

NAV honlapja. NAV: A megváltozott munkaképességű személyek szochokedvezmény-alapjának megállapítása

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/A_megvaltozott_munkak20210705.html

Minimálbér 2022-ben: íme minden részlet

https://ado.hu/munkaugyek/minimalber-2022-ben-ime-minden-reszlet/

Jogszabályok

2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról (Szocho tv)

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/82/NRSZH00001

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191.tv

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000610.kor

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100327.kor

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191.tv

538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000538.kor

254/2021. (V.18.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100254.KOR&txtreferer=00000001.txt

567/2021. (X. .6) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100567.kor

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100568.kor

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500102.kor

401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700401.kor

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

In: Magyar Közlöny 229. szám

 265 megtekintés