Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 

Támogató szolgálatok 2015-2016

Változások a támogató szolgáltatások kapacitásában


A támogató szolgáltatás 2003-2008. között normatív támogatásban részesült, 2009 és 2015 között pedig pályázati úton finanszírozott szociális szolgáltatásként működött. 2016-tól a szolgáltatás működését ismételten a költségvetési törvény közvetlen rendelkezései alapozzák meg.  Az alábbi rövid összefoglalóbana  támogató szolgáltatás 2015/2016. évi helyzetét tekintjük át, kiemelve a finanszírozás területén tett intézkedések hatását.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK - VÁLTOZÁSOK 2015/2016