Navigáció Navigáció

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint ellenőrző hatóság, az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről ellenőrzési jelentést készít, amely tartalmazza legalább az ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusait, továbbá a hatóság vezetője által meghatározott egyéb statisztikai adatokat.

Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos összefoglaló tájékoztató jelleggel  a Szociális Ágazati Portálon is közzétételre kerül.

 

Szociális foglalkoztatás 2016. évi ellenőrzése

Beszámoló a szociális foglalkoztatás 2016. évi ellenőrzéséről


2016. I. félévben az ágazati minisztérium felkérésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal teljes körű hatósági ellenőrzést végzett a szociális foglalkoztatást biztosító, a hivatallal erre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkező szociális intézményeknél.

A helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámoló egyrészt olyan összegző megállapításokat tartalmaz, amely alkalmas az ágazati tervezéshez szükséges adatok kinyerésére, továbbá a témával elmélyültebben foglalkozó szakemberek számára részleges kutatási vagy épp publikációs célokat szolgálhat. Másrészt az ellenőrzés eredményeként olyan sajátosságok is kifejtésre kerültek, amelyek segíthetik az ellátást nyújtó intézmények/fenntartók megfelelő felkészültségének biztosítását, a tanulságok beépítését a mindennapi munkafolyamatokba. A beszámoló ennek megfelelően kitér a hatósági eljárás folyamatára, az összefoglaló statisztikai adatokra, a levont tapasztalatokra, a szociális foglalkoztatás sajátos jellemzőire, az ellenőrzés során szükségessé vált intézkedésekre.

Beszámoló a szociális foglalkoztatás 2016. évi ellenőrzéséről