Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 

A 2018-as év első negyedév várakozói jelentéseinek elemzései

A 2018-as év első negyedév várakozói jelentéseinek elemzései


Az első negyedévben a jelentési kötelezettséget teljesítő szolgáltatók aránya a 65-75%-os intervallum között mozog.
A tényleges várakozók száma immár tartósan 30 ezer feletti számot mutat, márciusra túllépte a 31 ezres határt.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás szolgáltatói március 1-én közel 1200 fővel több várakozót jelentettek, mint az előző hónapban, ebből csak az idősek otthona szolgáltatást nyújtó intézmények 553 főt.
A szakellátások területén 1300 fős jelentett várakozói létszámemelkedést tapasztaltunk.

 

Várakozók jelentésének elemzése 2018. január
Várakozók jelentésének elemzése 2018. február
Várakozók jelentésének elemzése 2018. március