Szilvásiné Bojda Márta: Dilemmák az Alzheimer Café szervezése körül

Szilvásiné Bojda Márta: Dilemmák az Alzheimer Café szervezése körül

ELŐZMÉNYEK – HELYI SAJÁTOSSÁGOK

Nyíregyházán, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, mint integrált, főleg idős ellátással foglalkozó intézmény szervezte meg és tartja kézben az Alzheimer Café szervezését.
Az első Alzheimer Café 2017 novemberében volt. Sokáig kerestük a helyszínt, míg végül sikerült a város központjában lévő patinás szállodában helyet találnunk. A Hotel Korona üzemeltetője fogyasztás fejében, bérleti díj nélkül ajánlotta fel a különtermüket. Már a kezdetekben sikerült szakembereket ügyünk mellé állítani, pszichiáterek, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális szakemberek csatlakoztak, és lettek az állandó önkéntes támogatóink, akik a szakmai színvonalat, hozzáértést garantálják.
A város médiumai azonnal felvállalták a témát. Havonta jelennek meg ismeretterjesztő cikkek, és minden találkozó előtt megjelentetik a felhívást a találkozásra. A rádió több napon keresztül néhány soros felhívásban adja hírül városunk lakossága számára a találkozó tartalmát, időpontját, helyszínét.
Az első találkozó óta minden hónap utolsó csütörtökén, délután 3 órakor találkozunk a Hotel Korona különtermében. Augusztusban szünetet tartunk, mert olyan városi rendezvény zajlik ebben az időszakban, ami nem teszi lehetővé a megszokott helyszínen való találkozást.
A mi rendezvényeinken nem frontális előadások hallhatók, hanem szinte ”intim” beszélgetések, mint egy önsegítő csoportban.
Szakember vezeti fel az adott témát és elkezdődik egy beszélgetés. A résztvevők bekapcsolódhatnak a szakember mondanivalójába, kérdezhetnek, megoszthatják tapasztalataikat. Meg is teszik. Eddig a legtöbb résztvevő 21 fő volt, plusz a megjelent szakemberek.

SOKAT GONDOLKOZTAM AZON, HOGY MIÉRT NINCSENEK TÖBBEN AZ ÉRDEKLŐDŐK?

A mi városunkban már 23 éve működik az idősek akadémiája program sorozat, ami a nyugdíjasok számára összeállított ismeretterjesztő sorozat. Ősszel és tavasszal 5-5 érdekes előadásból álló kb. 90 perces interaktív előadás. Vetítés, beszélgetés, kérdések. A témákat közösen választjuk ki, kérünk téma javaslatokat a résztvevőktől, illetve a saját szakembereink is tesznek javaslatot. Az akadémia már három éve 1-1 alaklommal fogalakozik a demenciával, az Alzheimer Kórral. Itt alkalmanként 100 -120 idős ember van jelen. (Lehet, hogy az akadémia kielégíti a téma iránt fogékony idősek igényeit!?)

MILYEN KÉRDÉSEK MERÜLTEK FEL AZ ALZHEIMER CAFÉ LÉTREHOZÁSAKOR, MILYEN MEGOLDÁSOK SZÜLETTEK?

A kezdetekkor, a szervezéssel megvalósítással kapcsolatos feladatok, gondok merültek fel.
• Szakember találkozót szerveztünk – háziorvos, pszichiáter, pszichológus, mentálhigiénikus, és szociális szakemberek részvételével, az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
1. Szükség van e Nyíregyházán Alzheimer Caféra?
2. Van e rendelkezésre álló, mozgósítható anyagi forrás, a költségek fedezésre?
3. Hogyan teremtsünk forrást?
• Megalakult egy team (szociális szakemberekből) a háttér megszervezése – helyszín, stb.
• A szakemberek közösen összeállították a témákat
• Kijelölték az első időpontot
• Elindult a média kampány – újságok, Tv, rádió

A REKLÁM ÉS TOBORZÁS PROBLÉMÁI

Nyíregyháza 120 ezer fős város. Két helyi rádió, egy helyi tv és helyi hetilap és egy megyei napilap alkotja a város médiumait. Ezen kívül használjuk az intézmény honlapját és személyes facebook oldalainkat is.
A személyes kapcsolatainknak köszönhetően, valamennyi médiával jó kapcsolatot ápolunk, így ez a terület nem jelentett problémát.

A Városi Televízióban, az első időszakban a híradóban is elhangzott beharangozó és beszámoló. A szabadidős és közérdekű műsorokban 5-10 perces beszélgetések voltak a résztvevő szakemberekkel. Mára már ritkábban, félévente egy alakommal van beszélgetés szakemberrel. A beszámoló a hírekben most is megjelenik.

Helyi rádió: Talán ez a kapcsolat a legideálisabb. Részükről folyamatos és rendszeres a tájékoztatás, beharangozó az esemény előtt napokkal, majd beszámoló az eseményről. Szakemberekkel való beszélgetés az adott témákban.

Írott médiumok: A hetilap szívesen közzéteszi a beharangozót. Ha írunk egy cikket az eseményről, és lapzárta előtt beküldjük, szívesen közzéteszik.

A megyei napilap is szívesen közzéteszi a felhívást. Előfordul, hogy fotós és újságíró is megjelenik a találkozón. A fotó készítését íratlan szabály szerint nem támogatjuk, az esemény anonimitását, intimitását védve. Újságírók, ha beszámolnak az eseményről, azt a megjelenés előtt átküldik olvasásra és csak jóváhagyás után jelentetik meg. Riportot készítenek az Alzheimer Café kapcsán a szakemberekkel és azt is megjelentetik.

A résztvevők megszólítása, toborzása véleményem szerint sarkalatos pont. Bár folyamatos a média kampány, rendszeresek a találkozók, van vendéglátás, mégis kis létszámú a megjelenés. Az is előfordult már hogy két érdeklődő volt, egy rendszeresen járó hallgató és egy új érdeklődő.

ÖTLETEK, JAVASLATOK DR. MENYHÁRT MIKLÓS GONDOLAIT KÖVETVE: (magunkra nézve is)

• A városban működő idős kluboknak külön meghívót küldeni.
• Rövid lényegre törő, egyszerű szórólapokat készíteni és postaládákba bedobni, ismerősök kezébe adni.
• A demens szakrendelésen megjelenők számára is elhelyezni szórólapot.
• Megkérdezni a megjelenteket, hogyan hívhatnánk meg másokat is?
• Nyitott városi eseményeken megjelenni az Alzheimer témával. Gyors teszt, szóróanyag, ajánlott olvasmány lista.

ANYAGI FORRÁSOK AZ ALZHEIMER CAFÉ MŰKÖDTETÉSRE

Nyíregyházán a Szociális Gondozási Központnak van egy alapítványa, melynek célja az idősek és fogyatékkal élők támogatása. Ez biztosítja a program hátterének anyagi fedezetét, valamint az önkéntes munka, és az önzetlen támogatás.

Forrásteremtés és mobilizálás a megvalósításhoz:
• Önkéntesek toborzása, a háttér feladatok elvégzésére, szakemberek felkeresése, felkérése önkéntes munkára.
• Civil szervezet a háttérben. Nagy előnyt jelent, ha van egy olyan civil szervezet, amely a felmerülő költségeket át tudja vállalni és pályázatokat tud benyújtani.
• Olyan helyszínt érdemes keresni, ahol kompromisszumot köthetünk, pl. a bérleti díj elengedésére. (Pl.: helyben fogyasztunk kávét, ásványvizet és így nem fizetünk bérleti díjat. Olyan időpontra válasszuk a rendezvény időpontját, amikor egyébként sincs forgalom, így az a kevés fogyasztás is pluszt jelenthet az üzemeltetőnek.)

Nyíregyháza, 2019.május 10.

Szilvásiné Bojda Márta
Észak-alföldi Regionális Hálózati Szakértő

 384 megtekintés