Szakmai ajánlás – közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások számára, 2016. évre közzétett Szakmai ajánlás és kötelezően vezetendő dokumentáció.
Szakmai ajánlás – közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/E. § szerint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján a támogató szolgáltatás működéséhez kapcsolódó szakmai ajánlást tesz közzé. A 2016. évre vonatkozó szakmai ajánlás és a kötelezően vezetendő dokumentáció 2015. december 30-án került közzétételre.

SZAKMAI AJÁNLÁS LETÖLTÉSE (pdf, 752 kB)

Tartalom:

 1. A KÖZÖSSÉG FOGALMA
 2. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS KIALAKULÁSA
 3. A KLIENSEK KÖRE
 4. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZEMLÉLETI KERETE
 5. A KÖZÖSSÉGI GONDOZÓ ÉS A KÖZÖSSÉGI KOORDINÁTOR
 6. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
 7. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS KÖRÉBEN ELLÁTOTTAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 8. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST VÉGZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 9. DOKUMENTÁCIÓ
 10. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS ETIKAI NORMÁI
 11. ÉRTÉKELÉSI, MINŐSÉGÜGYI MEGFONTOLÁSOK
 12. A SZOLGÁLTATÁS VÁRHATÓ HATÁSA
 13. KÖTELEZŐEN ÉS AJÁNLOTTAN VEZETENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

A kötelezően vezetendő dokumentáció elemei szerkeszthető formában (word) elérhetőek alábbi hivatkozásokon:

Kötelezően vezetendő dokumentáció:

 

Ajánlottan vezetendő dokumentáció:

 • II/1b. számú melléklet: Komplex szükségletfelmérő eszköz

A szakmai ajánlással, kötelezően vezetendő dokumentációval kapcsolatban kérdéseket a Kérdések-Válaszok menüpontban tehet fel. A már feltett, megválaszolt kérdéseket szintén ebben a menüpontban érheti el.

 24 megtekintés