SOC/05/422-7/2020

A Somogy Megyei Kormányhivatal SOC/05/422-7/2020. számú, „Gondozlak Idősek” Alapítvány fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Somogy Megyei Kormányhivatal
SOC/05/422-7/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Somogy Megyei Kormányhivatal SOC/05/422-7/2020. számú, „Gondozlak Idősek” Alapítvány fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

 Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Somogy Megyei Kormányhivatal

 A fenntartó neve

 „Gondozlak Idősek” Alapítvány

 A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 7475 Bőszénfa, Kossuth u. 28.

 A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

 Letöltés

 Közzététel napja

 2020.08.19.

 Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 23 megtekintés