SO/05/00462-4/2022

A Somogy Megyei Kormányhivatal SO/05/00462-4/2022. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Somogy Megyei Kormányhivatal SO/05/00462-4/2022. számú, Hana Ökoinvest Nonprofit Kft. fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Somogy Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Hana Ökoinvest Nonprofit Kft.

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe 7530 Kadarkút, Árpád u. 27.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése   idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2022.06.27.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 55 megtekintés