PE_SZOC_00578_6_2020

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/00578-6/2020. számú, Medgyesi Ferencné fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Pest Megyei Kormányhivatal
PE/SZOC/00578-6/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/00578-6/2020. számú, Medgyesi Ferencné  fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Pest Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Medgyesi Ferencné

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 2360 Gyál, Csontos Ferenc u. 30.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  Idősek otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2020.06.15.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 11 megtekintés