Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekház

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2016. július 29., 16:00 óra.
Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2016. július 29., 16:00 óra.

A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdés alapján az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul maradt vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat. Jelen pályázat keretében kapacitásbővítésre azon Fenntartók nyújthatnak be pályázatot, amelyek a hazai rendszerbe a 2014. január 01 – 2016. december 31. közötti finanszírozási időszakra befogadott, de finanszírozási szerződéssel nem rendelkező Gyerekházak helyébe lépve nyújtanak szolgáltatást olyan szolgáltatáshiányos városi szegregált területeken, vagy azok közelében, ahol a lakossági mutatók alapján magas a 0-3 éves korú gyerekeket nevelő családok aránya, illetve a gyerekek között magas a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya.

A rendelkezésre álló keretösszeg:  9 367 673 Ft
Pályázható összeg Biztos Kezdet Gyerekházanként: 6 245 115 Ft/év.
A befogadást nyert Fenntartók esetében a finanszírozási időszak: 2016. július 1. – 2016. december 31.

A pályázatot a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartójának a bkg@nrszh.hu e-mail címre kell benyújtania 2016. július 29. napján 16:00 óráig.

Pályázati dokumentáció

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap
Érintettségi és összeférhetetlenségi nyilatkozat
Nyilatkozat központi dokumentációs rendszer vezetéséről
Pénzügyi és gazdálkodási terv

 

 797 megtekintés