Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Elnök: Dr. Hegyesiné Orsós Éva
http://www.eletetazeveknek.hu

A Szövetség megalakulásának kezdete arra az időre nyúlik vissza, amikor a Magyar Televízió „Életet az éveknek” nyugdíjasoknak szóló műsora készült. Egy baráti kör – a jogszabályi lehetőséget kihasználva – civil szervezetté, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségévé alakult. Mindez 1989. március 29-én történt 139 klub részvételével.

Alapító elnökünknek, Knoll Istvánnak, aki a közélet és a művészeti élet ismert szereplője volt, nemcsak Szövetségünk létrejöttében volt kiemelkedő szerepe. Időben ismerte fel a civilszerveződések jelentőségét, s időben figyelmeztetett az idősödéssel járó kihívásokra. Az elmúlt időszakban taglétszámunk növekedett, klubjaink száma az ország 19 megyéjében és a fővárosban közelíti az ezerkettőszázat, tagjaink száma, pedig meghaladja a 120ezer főt.

Alapszabályunk szerint a következő tevékenységek tartoznak a Klubszövetség tevékenységi körébe:
• szociális tevékenység, családsegítés, az időskorúak gondozása;
• kulturális tevékenység;
• emberi-, állampolgári jogok védelme;
• időskorúak érdekvédelme és képviselete;
• időskorúak egészségvédelme, üdültetése.

Országos Szövetségünk legmagasabb fóruma a küldöttközgyűlés, ahol a klubok küldöttei meghatározzák Klubszövetségünk irányvonalát, főbb célkitűzéseit, értékelik az elmúlt időszak eseményeit. Négyévenként megválasztják a Klubszövetség elnökségét, valamint az ellenőrző bizottság tagjait. Két küldöttközgyűlés között a Klubszövetség ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség – elnök, elnökhelyettes, valamint az öt alelnök –, mely időszakonként a megyei elnökökkel kibővített ülésen tárgyalja meg a Szövetség előtt álló feladatokat. Szövetségünk alapegységét, pillérét a nyugdíjasklubok, nyugdíjas egyesületek, idősek klubjai alkotják. A klubok önállóan működnek, saját alapszabályuk, éves programjuk szerint. A klubtagok tagsági díjat fizetnek, melynek nagyságát az adott közösség maga állapítja meg. Nagy részük művelődési házakban, faluházakban működik.

Programjaikat az önkormányzatoktól, a vállalkozóktól kapott támogatások mellett éppen ezeknek az intézményeknek a szakmai és anyagi támogatása teszi lehetővé. A klubok a Szövetségnek tagdíjat fizetnek, melynek nagyságát a Szövetség küldöttgyűlése évente – differenciáltan – állapítja meg. Szövetségünk céljai az elmúlt években alapvetően nem változtak. Legáltalánosabban az idősek érdekeinek megjelenítése, érvényesítése a célunk. Mindezt sajátos, Szövetségünkre jellemző eszközökkel tesszük:
– a nyugdíjasklubok, az egyesületek együttműködésének megteremtésén, erősítésén dolgozunk;
– kiemelt figyelmet fordítunk a kultúra értékeinek megőrzésére, fejlesztésére és átadására;
– szorgalmazzuk a szociális gyógyüdülés egyre szélesebb körű igénybevételét.

 2,241 megtekintés