NO_SZGYO_00394-2_2017. Gyvt.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00394-2//2017. számú, Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
NO/SZGYO/00394-2//2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal  NO/SZGYO/00394-2//2017. számú, Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Nógrád Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat
Letöltés

Közzététel napja

 2017. május 16.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 29 megtekintés