NO-C/01/905-2/2015.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-C/01/905-2/2015. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Reménysugár Otthon ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás – fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-C/01/905-2/2015. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-C/01/905-2/2015. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Reménysugár Otthon ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás – fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

Nógrád Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Reménysugár Otthon

2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

fogyatékos személyek otthona

Letöltés

Közzététel napja

2016. március 8.

Eltávolítás napja

A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 37 megtekintés