Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerint az a személy minősül megváltozott munkaképességű személynek, aki a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltötte, továbbá, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 %-os vagy kisebb mértékű. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságnak további feltételei, hogy az adott személy:

  • a kérelem benyújtását megelőzően biztosítotti jogviszonyban állt:

– 5 éven belül legalább 1095 napon át,

– 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy

– 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,

  • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése (és a rehabilitációs javaslat) alapján lehetnek:

a) rehabilitációs ellátás

– a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy számára; vagy

b) rokkantsági ellátás

– ha a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja nem javasolt; illetve

– ha a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a megváltozott munkaképességű személy esetében az 5 évet nem haladja meg.

c) Az Mmtv. 2018. január 1-jétől hatályos 13/A. §-a értelmében, meghatározott feltételek mellett kivételes rokkantsági ellátást igényelhetnek azok a megváltozott munkaképességű emberek, akik a rokkantsági ellátáshoz nem rendelkeznek elegendő biztosítás idővel. Különös méltánylást érdemlő körülménynek számít például, ha a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. További feltételek és részletek az adott alpontban olvashatók.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő, hogy ezen ellátások megállapítása kérelemre történik, melyek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapján érhetők el. A kérelemhez beadandó adatlapról és a csatolandó egyéb iratokról szintén az imént hivatkozott jogszabály rendelkezik.

 70,684 megtekintés