Megjelent a kétszintű szociális vezetőképzés oktatási programja

Megjelent a kétszintű szociális vezetőképzés oktatási programja

2018. Január 1-jével megváltozott a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbízással rendelkező személyek kötelező képzésének rendszere.

A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet a vezetőképzés megszervezésére és lebonyolítására a Semmelweis Egyetemet jelöli ki. Az Egyetem megalakított, képzésért felelős Egészségügyi Közszolgálati Kar gondoskodik az ágazat intézményvezetőinek felkészítéséről, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányí¬tott intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányí¬tásához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

 

A kétszintű vezetőképzés oktatási programja

 1,354 megtekintés