Magyar-moldovai egyezmény

A 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel került kihirdetésre a magyar-moldovai szociális biztonsági egyezmény, amely a külgazdasági és külügyminiszter 7/2014. (IX. 15.) KKM közleménye alapján 2014. november 1. napján lépett hatályba.
Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az ilyen irányú kérelem benyújtására és az ellátásra való jogosultság elbírálására a nemzeti jogszabályban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Moldáviában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el.

A Moldáviában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézmény közreműködésével kérheti kérelmének továbbítását. A kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala bírálja el.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

str. Gheorghe Tudor Nr. 3, MD-2028, Chişinău Republica Moldova

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a moldáviai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Moldáviában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
A moldáviai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

 29 megtekintés