KENYSZI térítési díj

2016. november 30-ai nappal élesítésre kerül a KENYSZI rendszerben a 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti, intézményi térítési díj jelentésére szolgáló funkció.
Intézményi térítési díjak jelentése a KENYSZI felületen

2016. január 1-től a szociális ágazati jelentések átfogó átalakítására került sor. Ennek elemeként a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) újraszabályozta az országos jelentési rendszert, ezen belül az intézményi térítési díj jelentését. Az Nyr. 12. § (2) bekezdése szerint az országos jelentési rendszerbe – a megállapítást, illetve a módosítást követő 8 napon belül – valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítési díj-köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni az intézményi térítési díjat és annak változását, ideértve az engedélyes által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.

A 2016. január 1-től hatályos új szabályozás legfontosabb elemei az intézményi térítési díj jelentése vonatkozásában:

  • az intézményi térítési díjat az erre vonatkozó fenntartói döntést (megállapítást, módosítást) követő 8 napon belül kell jelenteni,
  • a szociális szolgáltatások intézményi térítési díja mellett a gyermekétkezetés intézményi térítési díját is kell jelenteni a bölcsőde, fogyatékos személyek nappali ellátása esetében,
  • a jelentési kötelezettséget az Igénybevevői Nyilvántartásban kell teljesíteni, adatszolgáltatói jogosultsággal.

FONTOS!

Kizárólag az új funkció 2016. november 30-ai bevezetésekor hatályos intézményi térítési díjakat kell rögzíteni, valamint ezt követően a jövőben megállapított, módosított összegeket, az Nyr. által meghatározott határidőkkel. A 2016. évre visszamenőlegesen rögzíteni a már nem hatályos intézményi térítési díjakat lehetséges, de nem szükséges.

Ha a fenntartónak nincs olyan szolgáltatása, amelyre az Igénybevevői Nyilvántartásban jelentenie kell, akkor első lépésként e-képviselőt kell kijelölnie a rendszerben.

Az intézményi térítési díj jelentésével kapcsolatos a részletes Felhasználói leírás az alábbi hivatkozáson érhető el, tölthető le:

A jelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal a KENYSZI ügyfélszolgálatához fordulhatnak:

 

 1,947 megtekintés