Foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése értelmében, a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
Foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék

A foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység végzésének feltételeit a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 11. § (3) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékben szereplő adatokat a Szociális Ágazati Portálon közhírré teszi.

Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzék
Frissítve: 2022.11.29.
Közlemény a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékben bekövetkezett változásokról
Frissítve: 2022.11.29.
Tájékoztató a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység folytatásáról
Bejelentő lap a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység folytatásához

 1,322 megtekintés