FE/06/00501-4/2020

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00501-4/2020. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/06/00501-4/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00501-4/2020. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  fenntartásában működő pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Fejér Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 2060 Bicske, Szent László u. 48.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2020.06.17.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 14 megtekintés