BPC/020/2028-5/2015.

A Budapest Főváros Kormányhivatala BPC/020/2028-5/2015. számú, Madarász Andrea által működtetett családi napközi szolgáltatás ügyében hozott döntése.
Budapest Főváros Kormányhivatala BPC/020/2028-5/2015. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Budapest Főváros Kormányhivatala BPC/020/2028-5/2015. számú, Madarász Andrea által működtetett családi napközi szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
A fenntartó neve Madarász Andrea – egyéni vállalkozó
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe 1025 Budapest, Kapy út 51. fsz. 3. (Kapy Kuckó Családi Napközi)
Letöltés
Közzététel napja 2015. november 5.
Eltávolítás napja A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul.

 

 12 megtekintés