BKC/001/865-17/2016. Szt.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/865-17/2016. számú, Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány fenntartásában működő Foglalkoztató Ház fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BKC/001/865-17/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BKC/001/865-17/2016. számú, Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány fenntartásában működő Foglalkoztató Ház fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve  Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Foglalkoztató Ház

 6522 Gara, Kossuth L. u. 130.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  fogyatékos személyek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2017. február 22.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 35 megtekintés