BK/SZGYO/675-14/2017

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/675-14/2017.számú, Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány fenntartásában működő gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/675-14/2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BK/SZGYO/675-14/2017. számú, Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány  fenntartásában működő gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  6000 Kecskemét, Mercedes út 1.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
Letöltés

Közzététel napja

 2018.02.20.

Eltávolítás napja

A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével..

 8 megtekintés