BK/SZGYO/628-4/2019

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/628-4/2019. számú, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő idősek otthona, időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BK/SZGYO/628-4/2019. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BK/SZGYO/628-4/2019. számú, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  fenntartásában működő idősek otthona, időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona, időskorúak nappali ellátása
Letöltés

Közzététel napja

 2019.07.10.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével..

 32 megtekintés