BK/SZGYO/00514-7/2022

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/00514-7/2022. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/00514-7/2022. számú, Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása fenntartásában működő időskorúak nappali ellátása, idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe 6133 Jászszentlászló, Hunyadi u. 2.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése időskorúak nappali ellátása, idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

2022.06.28.

Eltávolítás napja

A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 55 megtekintés