BAC/13/631-10/2016.

A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/631-10/2016. számú, Ifjúságért Egyesület fenntartásában működő családok átmeneti otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/631-10/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/631-10/2016. számú, Ifjúságért Egyesület fenntartásában működő családok átmeneti otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Baranya Megyei Kormányhivatal
Fenntartó neve Ifjúságért Egyesület
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

7627 Pécs, Debreczeni M. u. 22..

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezés családok átmeneti otthona
Letöltés
Közzététel napja 2016. november 25.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 30 megtekintés