BAC/13/00649-3/2018.

A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/00649-3/2018 számú, Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Baranya Megyei Kormányhivatal
BAC/13/00649-3/2018. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Baranya Megyei Kormányhivatal  BAC/13/00649-3/2018. számú, Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Baranya Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Pécsi Egyházmegye

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  7624 Pécs, Szent István tér 13.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2018. 06. 11..

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 25 megtekintés