A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tájékoztatása a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM- rendelet 2021. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásáról

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM- rendelet alapján megváltozott a szakmai továbbképzések minősítési díjának a befizetési számlaszáma. Az új számlaszám: Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 10032000-00362416-00000000

A fentiek értelmében, tisztelettel kérjük, hogy a szakmai továbbképzési díjat a megadott számlára utalják, a közlemény rovatban megadva a továbbképzési program címét és a számlát igénylő adószámát/adóazonosító jelét.

A minősítési adatlapot a mellékletekkel együtt továbbra is a minosites@szgyf.gov.hu e-mail címre kell elektronikusan megküldeni.

 227 megtekintés