A komplex támogatási szükségletmérő szakemberek névjegyzéke (Közzétéve: 2024.03.27.)

A komplex szükségletfelméréssel kapcsolatos feladatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) írja elő. A Rendelet 110/B. § (2a) bekezdése rendelkezik arról, hogy a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről a Főigazgatóság nyilvántartást vezet.
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése jb) pontja alapján az Intézet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos feladatai körében szakértőt jelöl a komplex szükségletfelmérés elvégzésére, valamint nyilvántartást vezet a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről.

A a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 110/B. § alapján:

(2) A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy és az intézményvezető kérésére az Intézet által kijelölt személy együtt végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére az Intézet részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki.

(2a) A komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről az Intézet nyilvántartást vezet.

A 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szabályozza a Központi Oktatási Program által előírt képzési kereteket, követelményeket.

A nyilvántartásba kizárólag e miniszteri rendelet és a Központi Oktatási Program előírásai szerinti sikeres vizsgát tett, tanúsítvánnyal rendelkező személyek kérhetik felvételüket.

 

Az Intézet által vezetett nyilvántartás, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, komplex szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzékét tartalmazza.

 

 

A komplex támogatási szükségletmérő szakemberek névjegyzéke (2024. március 06-i állapot szerint)

Közzétéve: 2024.03.27.

 255 megtekintés