A komplex minősítés időbeli hatálya

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) értelmében a komplex minősítés időbeli hatálya azon közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntést követő naptól kezdődik, amely során a komplex minősítést elvégezték.

A komplex minősítés időbeli hatálya

a.) A megváltozott munkaképességű személy haláláig tart, amennyiben

  • végleges állapotú személy;
  • a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a 10 évet nem haladja meg;
  • az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott minősítési kategória szerint részesül rokkantsági ellátásban, azaz egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E kategória);
  • az Mmtv. 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rokkantsági ellátásban és a 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén, ha a rehabilitációs hatóság az Mmtv. 38/C. § (1) bekezdésének alkalmazásával, a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan összegű, rokkantsági ellátásként történő továbbfolyósításáról döntött.

b.) A rehabilitációhoz szükséges időtartam végéig tart, amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot az Mmtv. értelmében meg kellett határozni,.

c.) Amennyiben rehabilitációhoz szükséges időtartamot az Mmtv. értelmében nem kellett meghatározásni és

  • rokkantsági ellátás került megállapításra, úgy a rokkantsági ellátás megállapításáról rendelkező döntésben előírt felülvizsgálat alapján indult közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltéig tart;
  • rokkantsági ellátás nem került megállapításra, vagy a megállapított ellátás a felülvizsgálat meghatározott időpontját megelőzően megszűntetésre került, úgy az előírt felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig tart.

Amennyiben az érintett újabb komplex minősítésre kerül sor a fent megjelölt pontokban foglalt időtartamokon belül, a (korábbi) komplex minősítés időbeli hatálya az ismételt komplex minősítés alapján hozott döntés keltéig tart.

 1,024 megtekintés