A Kormány által erre kijelölt szerv a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint névjegyzéket vezet.

A névjegyzékben szereplő adatokból álló névjegyzéket - szakterületenkénti tagolásban – a nyilvántartást vezető szerv a jogszabályban meghatározott módon közzéteszi. A 2017. januártól hatályba lépő jogszabályi rendelkezések megfelelően, az alábbi nyilvántartások érhetők el a Szociális Ágazati Portálon.

  • Foglalkozási Rehabilitációs Szakértők névjegyzéke
  • Hivatásos gondnokok nyilvántartása
  • Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke
  • Komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyek nyilvántartása
  • Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék
  • Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék
  • Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdése értelmében a Kormány, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetésével és a Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 2017.05.19.    74
 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 2017.04.12.    211