A 2011. évi CXVII. törvénnyel került kihirdetésre a magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény, amely a külügyminiszter 39/2012. (VIII. 14.) KüM közleménye alapján 2012. október 1. napján lépett hatályba.
Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az ilyen irányú kérelem benyújtására és az ellátásra való jogosultság elbírálására a nemzeti jogszabályban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Ausztráliában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el.

Az Ausztráliában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézmény közreműködésével kérheti kérelmének továbbítását. A kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala bírálja el.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Department of Human Services, International Services,

GPO Box 273, Hobart, Tasmania, Australia 7001

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és az ausztrál biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az Ausztráliában - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
Az ausztrál öregségi nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.