Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 

Várakozók jelentésének elemzése 2017. december

Várakozók jelentésének elemzése 2017. december


Várakozók jelentése elemzés

2017. 12. 01. állapot szerint

 

 

Várakozások jellemzői

 

 

1. táblázat – Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlása 2017. december 1-én

Színkód 1: narancs = szakosított ellátások, zöld = alapellátások

Színkód 2: világoskék = nagyszámú várakozó összes várakozóban (cc. >= 500), lila = nagyszámú várakozó 100 férőhelyre számítva (cc. >= 30)

 

Ellátási forma

és típus

ellátás altípus

várakozók száma

 (fő)

megoszlás összes várakozóban (%)

100 ellátottra jutó várakozók száma (fő)

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Fogyatékos személyek otthona

1728

4,4

13,3

Hajléktalanok otthona

212

0,5

47,5

Idősek otthona

27 078

69,7

49,8

Pszichiátriai betegek otthona

2758

7,1

33,4

Szenvedélybetegek otthona

321

0,8

24,2

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

Fogyatékos személyek gondozóháza

72

0,2

23,9

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

825

2,1

14,9

Időskorúak gondozóháza

2581

6,6

81,3

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

94

0,2

93,1

Szenvedélybetegek átmeneti otthona

25

0,1

18,2

Lakóotthoni

ellátás

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

235

0,6

19,5

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona

34

0,1

8,9

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

9

0,02

4,3

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

1

0,003

1,1

Rehabilitációs intézményi

ellátás

Fogyatékos személyek rehabilitációs

intézménye

85

0,2

10,6

Hajléktalan személyek rehabilitációs

intézménye

41

0,1

16,7

Pszichiátriai betegek rehabilitációs

intézménye

19

0,05

14,8

Szenvedélybetegek rehabilitációs

intézménye

55

0,1

9,8

Támogatott

lakhatás

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

326

0,8

31,4

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

112

0,3

28,4

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

8

0,02

3,4

Házi segíts. nyújt.

Házi segítségnyújtás

676

1,7

0,5

Jelzőrendszeres házi segíts. nyújt.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

594

1,5

2,1

Közösségi

ellátások

Pszichiátriai betegek részére nyújtott

közösségi alapellátás

16

0,04

0,4

Szenvedélybetegek részére nyújtott

közösségi alapellátás

83

0,2

1,9

Nappali ellátás 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

190

0,5

2,3

Időskorúak nappali ellátása

106

0,3

0,3

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

16

0,04

0,4

Szenvedélybetegek nappali ellátása

65

0,2

1,8

Szociális

étkeztetés

Szociális étkeztetés

214

0,6

0,1

Támogató

szolgáltatás

Támogató szolgáltatás

136

0,4

1,9

Fejlesztő

foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás

141

0,4

1,3

Összesen

   

100,0%

 

           

 

Az idősek otthonaiban közel 2000 fővel nőtt a várakozók létszáma az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor a támogató szolgáltatásokban a korábbi hónaphoz képest közel egyharmadára csökkent a várakozók száma. Eközben fejlesztő foglalkoztatásban mintegy kétszeresére nőtt a bejutásra várók összlétszáma.

Fajlagos értékek mentén vizsgálódva a pszichiátriai betegek otthonainál regisztrált értéket kell kiemelnünk. Jelentősen nőtt ugyanis a 100 főre jutó várakozói létszám. Szinte minden ellátottra jut egy várakozó. Az előző hónapokban mintegy 10 fővel alacsonyabb értékeket regisztráltunk a mostaninál, novemberhez képest pedig 16 fővel emelkedett az érték. Ezek a változások azonban nem feltétlenül a várakozók számának tényleges változásait mutatják. Mivel a jelentések nagyban hiányosak, könnyen lehet, hogy az eltérések a jelentési hajlandóság hektikusságának köszönhetőek.

 

 

Jelentések jellemzői

 

 

2. táblázat – Taj-azonosítóval és Taj nélkül regisztrált várakozók számának alakulása 2017. július – november

 

Várakozót jelentők

2017.

júl. db

2017.

aug. db

2017.

szept. db

2017.

okt. db

2017.

nov. db

2017.

dec. db

Taj-azonosítóval (összes igénylés)

36 126

35 673

37 267

37 156

35 480

38 103

Taj-azonosító nélkül (össz. igénylés)

1060

1015

867

891

779

753

Összes igénylés[1]

37 178

36 688

38 134

38 047

36 259

38 856

Tényleges várakozók (fő)

(Taj ismétlődések nélkül)[2]

29 590

28 440

29 599

29 542

28 052

30 191

 

 

  1. ábra – Tényleges várakozók számának alakulása (2016. szeptember – 2017. december – fő)

 

 

A havi jelentések történetének eddigi legmagasabb értékét regisztráltuk a vizsgált hónapban: harmincezer fölötti létszámot eddig egyetlen hónapban sem mértünk. Mivel eközben nem nőtt a Taj-azonosítóval jelentő szolgáltatások száma – lásd 3. táblázat –, az értéknövekedés, úgy tűnik, annak köszönhető, hogy a szolgáltatások által jelentett várakozók száma átlagosan magasabb volt, mint a korábbi hónapokban.

 

3. táblázat – Jelentések összesített jellemzői (2017. július – 2017. december)

 

Jelentések típusai

szolgáltatók szerint

2017.

júl. db.

2017.

aug. db.

2017.

szept. db.

2017.

okt. db.

2017.

nov. db.

2017.

dec. db.

Taj-t vagy e nélkülit jelentett

1472

1441

1586

1437

1474

1428

nincs várakozót jelentett

4326

4268

4286

4391

3740

4253

nem jelentett

2120

2203

2043

2090

2703

2243

 

 

 

 

 

 

 

összes szolgáltató[3]

7918

7912

7915

7918

7917

7924

jelentő szolgáltatók

5798

5709

5872

5828

5214

5681

jelentők aránya

73,2%

72,2%

74,2%

73,6%

65,9%

71,7%

 

Az előző hónaphoz viszonyítva nőtt a jelentő szolgáltatások száma, több mint négyszázzal. Azonban az emelkedés nem a Taj-azonosítóval jelentők miatt következett be, hanem a nincs várakozót jelentők jelentettek nagyobb számban. Ezzel együtt közel ötszázzal csökkent a nem jelentő szolgáltatók száma az előző hónaphoz képest. Az összes jelentésre kötelezett ellátás 71,7%-a tett időre jelentést a várakozók számáról. Ez még mindig jelentősen elmarad a korábbi, 80%-ot is meghaladó legmagasabb jelentési aránytól (2016. október).

 

 

 

Hajléktalan személyek átmeneti szállásánál regisztrálható időszakos hatások

 

 

A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén jogosan feltételezhető, hogy bizonyos időszakos hatások érvényesüljenek a szálláslehetőség kihasználásában, ami természetesen a várakozói számokban is tükröződik.

 

  1. ábra – Hajléktalan személyek átmeneti szállásánál regisztrált várakozói számok 2017-ben

 

 

A jó idő elérkeztével fokozatosan csökken az átmeneti szállások esetén várakozóként regisztráltak száma. Azonban a csökkenés mértéke nem drasztikus, a januári legmagasabb létszámhoz képest a legalacsonyabb augusztusi létszám 19,8%-ponttal tér el. Az ábrán a bordó vonal a korrigált értékeket mutatja, mivel az októberi-novemberi jelentések idején a szolgáltatásban regisztrált nem jelentők magas száma miatt a tényleges értékek (lásd kék szaggatott vonal) nagyban eltértek az elvárhatótól.

 

 

Összefoglalás

 

  1. Az idősek otthonaiban közel 2000 fővel nőtt a várakozók száma az előző hónaphoz képest.
  2. A támogató szolgáltatásokban a korábbi hónaphoz képest közel egyharmadára csökkent a várakozók száma.
  3. Mindeközben fejlesztő foglalkoztatásban mintegy kétszeresére nőtt a bejutásra várók összlétszáma.
  4. A pszichiátriai betegek otthonainál minden ellátottra jut szinte egy várakozó, novemberhez képest 16 fővel emelkedett a 100 fő ellátottra számolt várakozók száma.
  5. A decemberi jelentésben először haladta meg a várakozók összlétszáma a 30 ezret.
  6. A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a várakozói számokban kimutatható időszakos hatás (nyári csökkenés), azonban e hatás nem drasztikus.

 

 

Kérdés, probléma esetén várjuk észrevételeit a kutatas@szgyf.gov.hu címen.

 

[1] Összes igénylés alatt mindazokat értjük, akik Taj-azonosítóval vagy Taj nélkül lettek regisztrálva a jelentési rendszerben adott időpontban. Ebben az esetben figyelembe vesszük, hogy egy várakozó több helyre adott be igényt, ennek megfelelően több helyre számoljuk be, lévén több helyen jelentkezik, mint várakozó.

[2] Tényleges várakozók – Taj-azonosítóval vagy e nélkül rögzített várakozók, de személyenként csak egyszer számolva, figyelmen kívül hagyva, hogy az illető hány helyre adott be igényt. A Taj-azonosítóval nem rendelkezők esetén a többszörös igényléseket nem tudjuk figyelembe venni, mivel egyedi azonosító híján ezt nem ismerjük.

[3] A szociális szakosított és alapellátásban szolgáltatást nyújtók, kivéve falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka. Lásd 1993. évi III. törvény 20. § (5) pontja.

 

A decemberi jelentés itt letölthető