Navigáció Navigáció

A szakmai tanulmányok között a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területtel kapcsolatos átfogó írások, tanulmányok, elemzések megjelenésére kívánunk lehetőséget biztosítani. Az írások letölthető pdf formátumban, a szerző, kiadó engedélyével helyezzük el a Szociális Ágazati Portálon.

Támogató szolgálatok szakmai felmérése

Támogató szolgálatok szakmai felmérése


A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2015-ben átfogó felmérést végzett a támogató szolgáltatások körében. A felmérés és a kapott adatokból készült összefoglaló tanulmány aktualitását adta, hogy a 2015. évvel a szolgáltatások pályázati úton történő finanszírozása lezárult, így szükségszerűvé vált, hogy – egyfajta korszakzárásként – a 2009-2015. év tapasztalatai összegzésre kerüljenek, és olyan tanulságok kerüljenek megfogalmazásra, mely az ágazatirányítás és a szociális szakma számára is hasznos információkat nyújt a jövőre nézve.

A tanulmány áttekinti a támogató szolgáltatás működésének egyes szakaszait, azok jellemzőit, beszámol a tárgyi és személyi feltételek körében végzett mérések eredményeiről, bemutatja a célcsoport jellemzőit, azok változásait. A felmérés kiterjedt a szolgáltatás igénybe vevőinek és az igénybevételek jellemzőire, a szolgáltatás gazdasági mutatószámaira, illetve a pályázati rendszer szolgáltatásokra gyakorolt hatásaira, azok szolgáltatók általi megítélésére.

Támogató szolgálatok szakmai felmérése

(pdf, 8,4 MB)

A tanulmányt írta: Farkasné Farkas Gyöngyi, Meleg Sándor és Velkei Mariann.

A felmérés és a tanulmány elkészítésében közreműködtek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkatársai: Babcsány Ákos, Bereczki Rita, Goldmann Róbert, Guzsal Diána, Gyetvai Gellért, Kukoda Ilona, Nagy Annamária, Takács Emőke, Takács Péter; illetve a Károli Gáspár Református Egyetem szociológus hallgatói: Bíró Anna, Dobos Csilla, Hegedűs Dóra, Koczka Zsanett, Szabó Nikolett.

A tanulmány a Szociálpolitikai Szemle 2016. évi 2. számban jelent meg. Az elektronikus kiadás a kézirat alapján készült, kiegészítve a tanulmányhoz felhasznált adattáblákkal.

Kapcsolódó tartalom: